top of page
25.jpg

 

Usedlost je nyní rezervována pro budoucí majitele

 

Zastavěná plocha
1 383 m2

 

Užitná plocha

1643 m2
 

Dispozice

Rodinné bydlení 833 m2

Hotelová část 807 m2:
 

Plocha pozemků

49 200 m2

Nevšední usedlost, se kterou je lehké hned splynout

Žít a rozvíjet své vize celým svým srdcem

Prohlížíte komfortní venkovskou rezidenci, původní vodní mlýn s uceleným pozemkem

a s jízdárnou. Rustikální usedlost, se kterou je lehké hned splynout. Pokud se spolu poznáte

a ona se potká s vaším naladěním, tak možná budete mít chuť s ní spojit svůj další život.

Když se k mlýnu - kdysi zvanému Čertovský a dnes jej zvou Lidmilův - přiblížíte, možná zaslechnete mečení koz, nebo vzdálené řehtání koní. Při troše fantazie si přidáte i zvuk klapajícího mlýnského kola, které se tu však už pěknou řádku let neotáčí. Vodní náhon už tu dávno zrušili a místo kola tu „klape“ pohoda, soulad a kopyta koní, které se vracejí z projížďky do blízké jízdárny.

Do prostor usedlosti vkročíte docela samozřejmě a vnímáte otisk několika set uplynulých let
i ozvěnu každodenních rituálů života. Jsou spjaté s minulým i současným životem ve mlýně usazeného v krásné vsi Sádek u Poličky, poblíž zemské hranice Čech a Moravy, v malebné krajině počínající Vysočiny.

1640 metrů celkové užitné plochy je rozděleno na část hotelovou (807 m2) a část pro rodinné bydlení (833 m2). Součástí prodeje je moderní jízdárna a pozemky  čítající 49 tisíc m2, většinou jsou to zahrady, les a pastviny pro chov koní.

6.jpg

Na co můžete navázat?

Tato historická usedlost tu stojí už celá staletí a současnou podobu má Lidmilův mlýn
z počátku 19. století. V 21. století doslova povstal z popela, a to pod rukama současných majitelů. Rekonstruovali jej 14 let a rozvinuli nemovitost tak, že zachovali její status, zvýraznili její krásu, podtrhli užitek a přidali kus svého srdce. Starají se s péčí a laskavostí
a rozvíjejí zde své podnikání v oblasti hotelových služeb a ubytování, a chovu koní a jezdectví, na které můžete navázat, nebo přijít s vlastním plánem a vizí.

Usedlost a je dokonale připravená pro podnikatele a investory, i pro větší rodiny, které chtějí žít a rozvíjet své podnikání spolu a přinášet dotek venkova se vším, co k němu patří a hojnost sobě i návštěvníkům ve všech podobách.

Příběh mlýna

Mlýnu se říkalo Čertovský, později Devátovský a naposledy Lidmilův mlýn. Od roku 1581 do roku 1654 byla majitelem mlýna rodina Czejtova (odtud zřejmě název Čertovský). V roce 1654 kupuje mlýn pekař Burián Devátý Název Devátovský se udržel dvě stě roků. Roku 1674 koupilo mlýn od Samuela Devátého město Polička.

Roku 1774 koupil nemovitost Jiřík Fiksa. Rodina Fiksova na mlýně hospodařila až do roku 1831, kdy František Fiksa provdává svoji dceru Barboru za Martina Kozla z Poličky.Roku 1866 prodává rodina Kozlova mlýn řečený Devátovský Anně a Josefu Fajmonovým z Korouhve. Nový majitel mlýna zemřel v roce 1873 a vdova Anna se roku 1875 provdala za Antonína Lidmilu z Borovnice, pozdějšího okresního starostu, který se zasloužil o stavbu železniční trati. Ten mlýn roku 1875 koupil, a i když zemřel roku 1905, zůstal mlýn ve vlastnictví rodiny do roku 1974. Na mlýně hospodařil jeho syn Josef Antonín Lidmila, první kronikář obce Sádek.

V roce 1925 je ve mlýně jedno z prvních dvou rádií v obci.V roce 1974 koupila mlýn státní společnost, která jej přestavěla na rekreační zařízení. Po roce 1990 pak několikrát znovu změnil majitele. Až jej v roce 2009 koupili současní majitelé. Převzali jej ve velmi zbědovaném stavu, proto se pustili do dlouhodobé a nákladné rekonstrukce. Zmodernizovali hotelovou část a v části pro rodinné bydlení vybudovali dva velkoplošné byty. V současnosti provozují ve mlýně hotelové ubytování a penzion pro rodinnou rekreaci s ježděním na koních. Věnují se chovu koní a výuce jezdectví.

26.jpg
bottom of page