top of page

Beleid voor het werken met uw gegevens


Voor de levering van onze diensten en de werking van onze website verwerken wij enkele persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens wordt met name geregeld door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens gegevens en over de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming persoonsgegevens) ("AVG")

 

I. Verwerking van persoonsgegevens


Verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van het contactformulier

 

Als u vragen heeft over onze producten en diensten, zullen wij werken met uw contactgegevens, die u ons verstrekt via het contact- of registratieformulier.

     

      Waarom?

              We nemen via hen contact met u op voor verdere afspraken met betrekking tot uw verzoek.

 

               Op basis van welke juridische reden?

Dit is een verwerking op grond van artikel 6 lid 1 brief b) AVG – contractonderhandeling, of uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek.

 

               Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?

Als we geen verdere samenwerking tot stand brengen, verwerken we uw gegevens maximaal 6 maanden vanaf ons laatste contact.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij aankoop

 

Als u bij ons koopt, werken wij met de gegevens die u voor ons invult. Het zijn voornamelijk facturatiegegevens.

 

      Waarom?

We moeten persoonsgegevens verwerken om aan ons contract te voldoen – om onze goederen of diensten aan u te leveren. Ook zullen wij via de contactgegevens met u communiceren over de status van uw bestelling, eventueel over klachten of uw vragen.

 

We zullen persoonsgegevens blijven verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de wet (voornamelijk voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, eventueel voor het afhandelen van klachten en andere).

 

                Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Dit is een verwerking op grond van artikel 6 lid 1 brief b) AVG – uitvoering van het contract en artikel 6 lid 1 brief c) AVG – vervulling van onze wettelijke verplichting.

 

                Hoe lang zullen we persoonsgegevens verwerken?

Voor de duur van onze service en daarna 10 jaar vanaf de laatste levering van een dergelijke service of levering van goederen.

 

Nieuwsbrieven (commerciële communicatie)

 

Als u een winkelende klant bent en u zich niet hebt afgemeld op het moment van aankoop, zullen we uw e-mailadres gebruiken om onze nieuwsbrieven te verzenden.

 

                Op welke wettelijke basis?

§ 7, lid 3 van wet nr. 480/2004 Coll., betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij, staat ons toe dit te doen, als u ons dit niet hebt verboden tijdens de aankoop.

 

         Wie krijgt toegang tot de gegevens?

Uw gegevens blijven bij ons.

 

Wat moet je nog meer weten?

 

We hebben geen [A9] aangewezen functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens in ons bedrijf.

 

Ons bedrijf neemt [A10] geen beslissingen op basis van automatische verwerking of profilering.

 

II Gebruik van cookies


Cookies zijn tekstbestanden met een kleine hoeveelheid informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de website of een andere website die ze bij elk volgend bezoek herkent. 

 

Cookies voeren verschillende taken uit, bijvoorbeeld om efficiënte navigatie tussen webpagina's mogelijk te maken, uw voorkeuren te onthouden en de gebruikerservaring in het algemeen te verbeteren. Ook kunnen zij ervoor zorgen dat de online getoonde advertenties beter op u en uw interesses zijn afgestemd.

 

Wij gebruiken de volgende cookies op de website:

Noodzakelijke cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, ze laten je bijvoorbeeld toe om in te loggen op beveiligde delen van de website en andere basisfunctionaliteiten van de website. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Analytische/statistische cookies: ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te bepalen en om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Ze helpen ons de manier waarop de site werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door het voor gebruikers gemakkelijker te maken om te vinden wat ze zoeken. We voeren deze bestanden alleen uit met uw voorafgaande toestemming.

 

U kunt meer informatie over cookies en hun huidige lijst vinden via individuele internetbrowsers, meestal in het item Developer Tools.

 

Toestemming kan worden uitgedrukt via een selectievakje in de zogenaamde cookiebalk. U kunt vervolgens cookies weigeren in de instellingen van uw internetbrowser, of instellen dat slechts enkele cookies worden gebruikt.

 

Meer informatie over het beheer van cookies in individuele browsers vindt u via de volgende links:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/allow-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

III Uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens


De AVG-verordening geeft u onder meer het recht om contact met ons op te nemen en informatie te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, om inzage in deze gegevens bij ons te vragen en deze te laten actualiseren of corrigeren, of om beperking van de verwerking te vragen, kunt u vragen een kopie van de verwerkte persoonsgegevens, vraag ons in bepaalde situaties om wissing van persoonsgegevens en in bepaalde gevallen heb je het recht op hun overdraagbaarheid. U kunt bezwaar maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang.

 

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met de gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of uw vorderingen voor te leggen aan de rechter.

 

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 01/01/2022

bottom of page